Tổng số lượng truy cập
378027
Số người online
2
  • Đề tài - Dự án năm 2008
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng một số giải pháp bảo vệ môi trường tại khu chế biến thuỷ sản Hội Bài, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trung tâm KHCN phát triển đô thị và nông thôn TS. Trần Trung Dũng 12 tháng, từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2009
2 Khảo sát tìm nguồn nước dưới đất tại một số vùng khó khăn về nước ở BR-VT bằng phương pháp địa bức xạ. Công ty CP Nghiên cứu Môi trường Tia đất BVSK TS. Vũ Văn Bằng 18 tháng (8/2008-01/2010)
Khoa học Nông nghiệp
1 Nghiên cứu áp dụng một số giải pháp và quy trình phòng trừ sâu bệnh hại tiêu tại tỉnh BR- VT. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vệ tỉnh BR-VT KS. Phạm Thị Thuý Yến 30 tháng, từ tháng 11/2008 đến tháng 7/2011
2 Nghiên cứu sưu tập và gieo ươm một số loài cây gỗ bản địa quý của tỉnh BR-VT. Hội sinh vật cảnh tỉnh BR-VT ThS. Vũ Thị Quyền 36 tháng, từ tháng 10/2008 đến tháng 10/2011
Khoa học Xã hội
1 Chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thực trạng và giải pháp. Trường cao đẳng Sư phạm tỉnh BR-VT ThS. Nguyễn Hữu Lễ 24 tháng, từ tháng 5/2008 đến tháng 4/2010
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống ổn định lắc ngang bằng bánh lái chính cho tàu khách, ứng dụng cho tàu khách Côn Đảo Công ty TNHH MRV Tư vấn - Thiết kế - Công nghệ Tàu thuỷ và Dịch vụ Hàng hải ThS. Trần Mạnh Tuấn 21 tháng (8/2008 - 4/2010)
2 Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm độc tố trong sản phẩm thủy sản xây dựng một số giải pháp kiểm soát sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu. Viện KHCN và QL MT TS. Lê Huy Bá
3 Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo thiết bị phóng dây phao cứu hộ người bị nạn trên biển. Cơ sở phía Nam - Viện Vũ khí 0 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc Phòng KS. Lê Hữu Sơn 18 tháng, từ tháng 8/2008 đến tháng 1/2010
Khoa học Y - Dược
1 Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh BR- VT. Xây dựng giải pháp bảo đảm ổn định nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sở Y Tế ThS. Trương Văn Kinh