Thông báo niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã (26/02/2018)

Về việc niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử

đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 (25/01/2018)

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước xã Tam Phước năm 2018 (02/01/2018)

 Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước xã Tam Phước năm 2018

kế hoạch triển khai thực hiện đề án trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại hộ gia đình trẻ em trên địa bàn xã (13/10/2017)

kế hoạch triển khai thực hiện đề án trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại hộ gia đình trẻ em trên địa bàn xã

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án trao trích lục khai tử tại gia đình Công dân trên địa bàn xã Tam Phước (13/10/2017)

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án trao trích lục khai tử tại gia đình Công dân trên địa bàn xã Tam Phước

Thông báo về việc niêm yết công khai số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã (12/10/2017)

Thông báo về việc niêm yết công khai số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (11/09/2017)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (28/04/2017)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (04/04/2017)

Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Thông báo về việc niêm yết công khai số điện thoại, đường dây nóng CCHC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã (28/03/2017)

Thông báo về việc niêm yết công khai số điện thoại, đường dây nóng CCHC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã