Lợi ích của người dân khi tham gia dịch vụ công trực tuyến (04/01/2021)

Tham gia dịch vụ công trực tuyến: không xếp hàng, giảm chi phí, thời gian đi lại, mọi lúc mọi nơi