Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc thanh toán trực tuyến đối với các hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
15/02/2023

xem tại đây


Số lượt đọc: 566 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác