Tổng số lượng truy cập
99450
Số người online
7
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đánh vảy cá Phân viện cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch KS. Võ Hùng Anh 12 tháng (7/2007 - 6/2008)
2 DA.: Triển khai nhân rộng mô hình chống sét tại huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, tỉnh BR-VT Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN TS. Nguyễn Xuân Anh
3 Nâng cấp và phát triển hệ thống điện mặt trời tại Côn Đảo (các trạm Kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo và Trạm Biên phòng Hòn Cau) Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN Trần Duy Tâm Thanh 12 tháng (11/2006 - 11/2007)
4 Dự án thí điểm xử lý chống xói lở bờ biển bằng công nghệ mềm Stabiplage® tại vùng Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT Sở KHCN Trương Thành Công
5 Nghiên cứu nguyên nhân và cơ chế hình thành ao xoáy khu vực bãi Sau và đề xuất giải pháp xử lý ao xoáy góp phần phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ Inova Bùi Quốc Nghĩa 15 tháng (11/2005 - 2/2007)
6 Đánh gía nguy hiểm động đất, sóng thần tỉnh BR-VT và vi phân vùng động đất TP VT. Viện vật lý địa cầu TS. Lê Tử Sơn 24 tháng (12/9/2006 - 12/9/2008)
7 Đánh gía hiệu quả công trình thí điểm “ Xử lý chống xói lở bờ biển bằng công nghệ Stabiplage® tại vùng Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT. Công ty CP NCPT KHCN INOVA TS. Bùi Quốc Nghĩa 15 tháng (6/2005 - 8/2006)
8 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp nổ mìn an toàn trong khai thác đá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sở Công nghiệp tỉnh BR-VT KS. Lê Hoàng Mãnh; KS. Phạm Hải Đăng 16 tháng (5/2005 - 9/2006)
9 Nghiên cứu hoạt động giông sét và đề xuất các giải pháp phòng chống sét ở tỉnh BR-VT ( Giai đoạn 1 : huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ). Viện vật lý địa cầu TS. Nguyễn Xuân Anh từ tháng 9/2004 đến tháng 8/2006
10 Nhân rộng mô hình năng suất xanh nhằm cải thiện môi trường của dân cư xã Phước Hải, Đất Đỏ, tỉnh BR-VT Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN ThS. Nguyễn Kim Thanh 18 tháng, từ tháng 06/2004 đến tháng 11/2005