Tổng số lượng truy cập
143355
Số người online
3
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm độc tố trong sản phẩm thủy sản xây dựng một số giải pháp kiểm soát sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu. Viện KHCN và QL MT TS. Lê Huy Bá
2 Nghiên cứu, thiết kế mô hình súng thần công và phục dựng nghi thức bắn súng thần công ở tính Bà Rịa - Vũng Tàu Cơ sở phía nam Viện Vũ khí - Tổng cục CN Quốc phòng Đại tá Võ Quang Hùng 12 tháng (7/2007 - 6/2008)
3 Đánh gía hiện trạng các nguồn bức xạ, xây dựng bản đồ phông phóng xạ tự nhiên và đề xuất các biện pháp quản lý phục vụ phát triển KT-XH tỉnh BR-VT Viện KHKT Hạt nhân TS. Lê Văn Hồng
4 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đánh vảy cá Phân viện cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch KS. Võ Hùng Anh 12 tháng (7/2007 - 6/2008)
5 DA.: Triển khai nhân rộng mô hình chống sét tại huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, tỉnh BR-VT Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN TS. Nguyễn Xuân Anh
6 Nâng cấp và phát triển hệ thống điện mặt trời tại Côn Đảo (các trạm Kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo và Trạm Biên phòng Hòn Cau) Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN Trần Duy Tâm Thanh 12 tháng (11/2006 - 11/2007)
7 Dự án thí điểm xử lý chống xói lở bờ biển bằng công nghệ mềm Stabiplage® tại vùng Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT Sở KHCN Trương Thành Công
8 Nghiên cứu nguyên nhân và cơ chế hình thành ao xoáy khu vực bãi Sau và đề xuất giải pháp xử lý ao xoáy góp phần phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ Inova Bùi Quốc Nghĩa 15 tháng (11/2005 - 2/2007)
9 Đánh gía nguy hiểm động đất, sóng thần tỉnh BR-VT và vi phân vùng động đất TP VT. Viện vật lý địa cầu TS. Lê Tử Sơn 24 tháng (12/9/2006 - 12/9/2008)
10 Đánh gía hiệu quả công trình thí điểm “ Xử lý chống xói lở bờ biển bằng công nghệ Stabiplage® tại vùng Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT. Công ty CP NCPT KHCN INOVA TS. Bùi Quốc Nghĩa 15 tháng (6/2005 - 8/2006)