Tổng số lượng truy cập
109277
Số người online
14
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Nghiên cứu hoạt động giông sét và đề xuất các giải pháp phòng chống sét ở tỉnh BR-VT ( Giai đoạn 1 : huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ). Viện vật lý địa cầu TS. Nguyễn Xuân Anh từ tháng 9/2004 đến tháng 8/2006
2 Nhân rộng mô hình năng suất xanh nhằm cải thiện môi trường của dân cư xã Phước Hải, Đất Đỏ, tỉnh BR-VT Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN ThS. Nguyễn Kim Thanh 18 tháng, từ tháng 06/2004 đến tháng 11/2005
3 Nghiên cứu, khảo sát các đặc trưng thủy văn, động lực học khu vực sông Cỏ May phục vụ quy hoạch và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh BR-VT Phân viện vật lý tại TP. HCM TS. Trương Đình Hiển 18 tháng, từ tháng 4/2004 đến tháng 11/2005
4 Nghiên cứu điều tra bổ sung, xây dựng mô hình nước dưới đất phục vụ khai thác bền vững khu vực Phú Mỹ - Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT LĐĐCTV ĐC Công trình Miền Nam ThS. Ngô Đức Chân
5 Xử lý và tận dụng cặn dầu Công ty TNHH Sông Xanh TS. Nguyễn Văn Phứơc 12 tháng, từ tháng 8/2001 đến tháng 8/2002
6 Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường 4 và quy trình quản lý, xử lý rác thải y tế tư nhân TP. Vũng tàu Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM TS. Nguyễn Văn Phước 12 tháng, từ tháng 4/2002 đến tháng 4/2003
7 Nghiên cứu các đặc trưng thủy văn, động lực học & nhiễm bẩn khu vực cửa sông Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đề xuất biện pháp quản lý và bảo vệ Phân viện vật lý TP. HCM TS. Trương Đình Hiển 20 tháng (4/2002 - 11/2003)
8 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch phòng ngừa & ứng cứu sự cố tràn dầu khu vực tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu và Côn Đảo TT Nghiên cứu - Phát triển an toàn và môi trường dầu khí TS. Nguyễn Đức Huỳnh 12 tháng, từ tháng 9/2002 đến 9/2003
9 Nghiên cứu tổng hợp các điều kiện tự nhiên , hiện trạng môi trường và khoáng sản rắn , biển nông ven bờ ( 0 – 40M nước ) nhằm sử dụng và phát triển bền vững đới duyên hải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tỷ lệ 1/200.000 TT ĐC Khoáng sản biển TS. Đào Mạnh Tiến
10 Xây dựng mô hình Thu gom và xử lý chất thải tại cộng đồng dân cư ấp Hải tân – xã Phước Hải huyện Long Đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN ThS. Nguyễn Kim Thanh 12 tháng (8/2002 - 8/2003)