Tổng số lượng truy cập
99117
Số người online
12
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Nghiên cứu, khảo sát các đặc trưng thủy văn, động lực học khu vực sông Cỏ May phục vụ quy hoạch và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh BR-VT Phân viện vật lý tại TP. HCM TS. Trương Đình Hiển 18 tháng, từ tháng 4/2004 đến tháng 11/2005
2 Nghiên cứu điều tra bổ sung, xây dựng mô hình nước dưới đất phục vụ khai thác bền vững khu vực Phú Mỹ - Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT LĐĐCTV ĐC Công trình Miền Nam ThS. Ngô Đức Chân
3 Xử lý và tận dụng cặn dầu Công ty TNHH Sông Xanh TS. Nguyễn Văn Phứơc 12 tháng, từ tháng 8/2001 đến tháng 8/2002
4 Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường 4 và quy trình quản lý, xử lý rác thải y tế tư nhân TP. Vũng tàu Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM TS. Nguyễn Văn Phước 12 tháng, từ tháng 4/2002 đến tháng 4/2003
5 Nghiên cứu các đặc trưng thủy văn, động lực học & nhiễm bẩn khu vực cửa sông Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đề xuất biện pháp quản lý và bảo vệ Phân viện vật lý TP. HCM TS. Trương Đình Hiển 20 tháng (4/2002 - 11/2003)
6 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch phòng ngừa & ứng cứu sự cố tràn dầu khu vực tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu và Côn Đảo TT Nghiên cứu - Phát triển an toàn và môi trường dầu khí TS. Nguyễn Đức Huỳnh 12 tháng, từ tháng 9/2002 đến 9/2003
7 Nghiên cứu tổng hợp các điều kiện tự nhiên , hiện trạng môi trường và khoáng sản rắn , biển nông ven bờ ( 0 – 40M nước ) nhằm sử dụng và phát triển bền vững đới duyên hải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tỷ lệ 1/200.000 TT ĐC Khoáng sản biển TS. Đào Mạnh Tiến
8 Xây dựng mô hình Thu gom và xử lý chất thải tại cộng đồng dân cư ấp Hải tân – xã Phước Hải huyện Long Đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN ThS. Nguyễn Kim Thanh 12 tháng (8/2002 - 8/2003)
9 Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường và sử dụng bản đồ điện tử phục vụ quản lý môi trường Viện KT Nhiệt đới và BVMT Nguyễn Quốc Bình
10 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể giải quyết ô nhiễm môi trường khu vực kênh Bến Đình và phương 5,6 Vũng Tàu ( CN. TS Nguyễn Trung Việt ) ĐH Văn Lang Nguyễn Trung Việt