Tổng số lượng truy cập
147894
Số người online
7
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Y - Dược
1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong chẩn đoán và điều trị ở bệnh viện Bà Rịa Bệnh viện Bà Rịa Nguyễn Văn Thanh 18 tháng (10/2002 - 4/2004)
2 Thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và biện pháp can thiệp ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TT Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em BS.CKI Nguyễn Thị Thu Hồng 24 tháng (01/2001 - 12/2002)
3 Điều tra dịch tễ bệnh đái tháo đường tại tỉnh BR – VT TT Y tế dự phòng BR -VT ThS. Tiêu Văn Linh
4 Lượng gía Chương trình chăm sóc mắt ban đầu dựa vào cộng đồng BV Lê Lợi Nguyễn Viết Giáp
5 Nghiên cứu thực trạng người khuyết tật để phục vụ cho chương trình phục hồi chức năng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Công chức y tế BR-VT Trương Thanh 12 tháng, từ tháng 6/2004 đến tháng 5/2005
6 Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh BR- VT. Xây dựng giải pháp bảo đảm ổn định nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sở Y Tế ThS. Trương Văn Kinh
7 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ Y tế thôn ấp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu BS.CKII. Trương Thanh; Đồng chủ nhiệm: BS.CKII. Trương Văn Kính Từ tháng 09/2011 đến tháng 03/2013
8 Thực trạng và giải pháp đối với bệnh tâm thần phân liệt trong cộng đồng tại tỉnh BR-VT Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu BSCKI. Ngô Thành Phong Từ tháng 10/2012 đến tháng 04/2014
9 Sức khoẻ tâm lý, tâm thần của học sinh trung học cơ sở tại tỉnh BR-VT. Thực trạng và giải pháp. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu BSCKI. Ngô Thành Phong Từ tháng 10/2012 đến tháng 04/2014
Khoa học Nhân văn
1 Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh TS. La Mai Thi Gia 28 tháng, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022