Tổng số lượng truy cập
99152
Số người online
10
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Y - Dược
1 Điều tra dịch tễ bệnh đái tháo đường tại tỉnh BR – VT TT Y tế dự phòng BR -VT ThS. Tiêu Văn Linh
2 Lượng gía Chương trình chăm sóc mắt ban đầu dựa vào cộng đồng BV Lê Lợi Nguyễn Viết Giáp
3 Nghiên cứu thực trạng người khuyết tật để phục vụ cho chương trình phục hồi chức năng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Công chức y tế BR-VT Trương Thanh 12 tháng, từ tháng 6/2004 đến tháng 5/2005
4 Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh BR- VT. Xây dựng giải pháp bảo đảm ổn định nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sở Y Tế ThS. Trương Văn Kinh
5 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ Y tế thôn ấp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu BS.CKII. Trương Thanh; Đồng chủ nhiệm: BS.CKII. Trương Văn Kính Từ tháng 09/2011 đến tháng 03/2013
6 Thực trạng và giải pháp đối với bệnh tâm thần phân liệt trong cộng đồng tại tỉnh BR-VT Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu BSCKI. Ngô Thành Phong Từ tháng 10/2012 đến tháng 04/2014
7 Sức khoẻ tâm lý, tâm thần của học sinh trung học cơ sở tại tỉnh BR-VT. Thực trạng và giải pháp. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu BSCKI. Ngô Thành Phong Từ tháng 10/2012 đến tháng 04/2014
Khoa học Nhân văn
1 Nghiên cứu trên cơ sở khai quật di chỉ khảo cổ Bưng Thơm Bảo tàng tỉnh BR-VT Hồ Khắc Bửu từ tháng 11/1996 đến tháng 11/1997
2 Di sản Hán - Nôm trong các di tích lịch sử văn hoá Bà Rịa - Vũng Tàu Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Chí Thân; Nguyễn Cẩm Thuý 12 tháng, từ tháng 6/1999 đến 6/2000
3 Lịch sử đối ngoại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1975-2015) Hội Khoa học lịch sử BR-VT Đỗ Nguyệt Hương từ tháng 8/2015 - 8/2017