Tổng số lượng truy cập
147898
Số người online
10
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Đề tài "Nghiên cứu cơ khí hoá công đoạn phân loại rác (Phục vụ nhà máy xử lý phế thải BR)" Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và thiết bị công nghiệp GS.TS Bùi Song Cầu, Nguyễn Tấn Tiến, Phùng Thế Dũng, Lê Trương, Lê Quý Đức 2000
2 Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thử nghiệm thiết bị lọc nước biển thành nước ngọt công suất 500 lít/ngày phục vụ tàu đánh cá xa bờ. Đại học Bà rịa - Vũng Tàu ThS. Trần Thái Sơn 30 tháng (từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2017)
3 Dự án thí điểm xử lý chống xói lở bờ biển bằng công nghệ mềm Stabiplage® tại vùng Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT Sở KHCN Trương Thành Công
4 Xây dựng cơ sở dữ liệu và biên hội loạt bản đồ địa chất công trình tỉnh BR – VT. Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Nam ThS. Phan Văn Tuyến Tháng 10/2010 đến tháng 04/2012
5 Đánh giá hiện trạng, tiềm năng sử dụng hợp lý để sản xuất thử nghiệm rượu và các sản phẩm khác từ cây Thiên Niên Kiện tại vườn quốc gia Côn Đảo Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM PGS.TS. PHAN PHƯỚC HIỀN; ThS. TRẦN ĐÌNH HUỆ 24 tháng, từ tháng 10/2010 đến 10/2012
6 Nghiên cứu thiết kế chế tạo đạn mới cho súng thần công khi bắn tạo ra khẩu hiệu và biểu tượng phục vụ lễ hội du lịch trên địa bàn tỉnh BR-VT. Chi nhánh phía Nam - Viện Vũ khí - Tổng cục công nghiệp quốc phòng - Bộ QP TS. Võ Quang Hùng 18 tháng, từ tháng 11/2009 đến tháng 4/2011
7 Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo thiết bị phóng dây phao cứu hộ người bị nạn trên biển. Cơ sở phía Nam - Viện Vũ khí 0 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc Phòng KS. Lê Hữu Sơn 18 tháng, từ tháng 8/2008 đến tháng 1/2010
8 Nghiên cứu, đánh gía tổng thể hiện trạng xói lở bồi lấp vùng ven biển từ Vũng Tàu đến Bình Châu và đề xuất các giải pháp khắc phục Viện kỹ thuật Biển - Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam PGS. TS Nguyễn Thế Biên 12 tháng, từ tháng 10/2009 đến tháng 10/2010
9 Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch ứng cứu sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh BR-VT. Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân TS. Đặng Đức Nhận 12 tháng, từ tháng 5/2009 đến tháng 4/2010
10 Nghiên cứu điều chế vật liệu có khả năng hút dầu cao từ phế thải nông nghiệp Viện công nghệ hoá học TS. Nguyễn Cửu Khoa 24 tháng, từ 7/2007 đến tháng 7/2009