Triển khai thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2023
05/07/2023

xem tại đây


Số lượt đọc: 551 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác