Tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi

(06/01/2021)
Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được phát động và có sức lan tỏa rộng khắp toàn tỉnh. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình nông dân làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo, tiêu biểu như hộ gia đình anh Quàng Văn Trung, tổ 2, Phường Chiềng An, thành phố Sơn La với mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình và Hợp tác xã nông nghiệp đã đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.