TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NVQS LẦN ĐẦU CHO NAM CÔNG DÂN ĐỦ 17 TUỔI TRONG NĂM 2019
05/11/2019

Căn cứ kế hoạch số 251/KH-NVQS ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) thành phố Bà Rịa về việc tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho nam công dân đủ 17 tuổi (sinh năm 2002), những nam công dân trong độ tuổi làm NVQS chưa đăng ký NVQS và nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội;

Trên cơ sở thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm, Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Hội đồng NVQS xã đã tham mưu cho Đảng ủy-UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các kế hoạch thực hiện các bước trong công tác tuyển quân năm 2019 và những năm tiếp theo đến thành viên Hội đồng NVQS xã, cấp ủy chi bộ, Trưởng các ấp đúng Luật, đúng hướng dẫn, thời gian quy định.

 Để thực hiện công tác đăng ký NVQS lần đầu cho nam công dân đủ 17 tuổi (sinh năm 2002), những nam công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS chưa đăng ký NVQS lần đầu. Ngày 10 tháng 4 năm 2019 thực hiện theo kế hoạch số 01/KH-HĐNVQS ngày 21/3/2019 của Hội đồng NVQS xã Tân Hưng. Ban CHQS xã đã phối hợp cùng trạm y tế và cán bộ Ban CHQS thành phố Bà Rịa tiến hành đăng ký, kiểm tra sức khỏe lần đầu và lập hồ sơ trích ngang cho 34/34 nam công dân đủ 17 tuổi trong năm.

Qua kiểm tra sơ bộ và bổ sung lý lịch cá nhân có 34/34 thanh niên đủ tiêu chuẩn bổ sung vào nguồn sẵn sàng nhập ngũ tại địa phương.

Căn cứ vào số liệu và số thanh niên đi đăng ký, khám sơ tuyển sức khoẻ, Ban CHQS xã đã tổng hợp danh sách theo mẫu báo cáo cho Đảng ủy- UBND xã và Ban CHQS thành phố theo quy định.

Trần Thị Quế 

 


Số lượt đọc: 614 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác