Tổng số lượng truy cập
134067
Số người online
11
  • Đề tài - Dự án năm 1992 - 2000
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Dự án "Mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn - xí nghiệp chế biến rác sản xuất phân hữu cơ TP VT" Cty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị VN KTS. Nguyễn Thú 1994
2 Đề án "Ứng dụng năng lượng mới điện mặt trời và năng lượng gió cho các vùng xa xôi - hẻo lánh và hải đảo tỉnh BRVT" Trung tâm triển khai công nghệ KS Trương Thành Công 1995
3 Đề tài "Nghiên cứu công nghệ tái sử dụng chất thải rắn từ quá trình súc rửa tàu dầu" Trung tâm triển khai công nghệ - TĐC KS Trương Thành Công 1995
4 Dự án "Sản xuất nhiên liệu từ chất thải rắn của quá trình súc rửa tàu dầu năng suất 5 tấn cặn/ngày (Quy mô PILOT)" Trung tâm triển khai công nghệ - TĐC KS Trương Thành Công 1995
5 Dự án "Tin học hoá quản lý nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh BRVT" Sở KHCN&MT Nguyễn Văn Hoàng 1996
6 Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm vi sinh xử lý rác thải đô thị Nhà máy xử lý phế thải tỉnh BR-VT PTS. Nguyễn Hữu Phúc từ tháng 4/1998 đến tháng 12/1998
7 Đề tài "Ứng dụng công nghệ sấy (Máy sấy SRR1, SRR1,5 và SHG4) để sấy nông sản cho bà con nông dân ở BRVT" Trung tâm Khuyến nông tỉnh PGS Nguyễn Quang Lộc, ThS Lê Văn Bạn, ThS Bùi Ngọc Hùng, KS Lê Tuấn Quốc, KS Phạm Thị Chín 1999
8 BC Đề tài "Điều tra tình hình sử dụng phương tiện đo trên địa bàn tỉnh BR-VT. Đề xuất biện pháp quản lý nhà nước các phương tiện đo lường" Chi cục TCĐLCL tỉnh BR-VT KS Nguyễn Mạnh Hùng 2000
9 Đề tài "Nghiên cứu cơ khí hoá công đoạn phân loại rác (Phục vụ nhà máy xử lý phế thải BR)" Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và thiết bị công nghiệp GS.TS Bùi Song Cầu, Nguyễn Tấn Tiến, Phùng Thế Dũng, Lê Trương, Lê Quý Đức 2000
Khoa học Y - Dược
1 Chương trình điều tra dịch tễ, tỷ lệ bệnh cao huyết áp của TP VT Chương trình phóng chống bệnh tim mạch BS Vũ Đào Hiệu 1994