Tổng số lượng truy cập
143960
Số người online
6
  • Đề tài - Dự án năm 1992 - 2000
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Xã hội
1 Định hướng phát triển, tổ chức và quản lý các doanh nghiệp kinh tế tư nhân ở tỉnh BR-VT từ năm 2001 đến 2010 Liên minh Hợp tác xã và Kinh tế hợp tác tỉnh BR-VT CN. Lê Chính Quy 12 tháng, từ tháng 6/2000 đến 6/2002
2 Nhu cầu nhân lực có chuyên môn kỹ thuật đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2000 và 2010 của tỉnh BR-VT Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh BR-VT CN. Nguyễn Thị Chim Lang từ tháng 10/1998 đến tháng 12/1999
3 Lễ hội dân gian của ngư dân ven biển tỉnh BR-VT Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh BR-VT Đinh Văn Hạnh từ tháng 6/1999 đến 12/2000
4 Nghiên cứu ứng dụng tính tổng sản phẩm trong nước (GDP) để tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm trên địa bàn cấp huyện của tỉnh BR-VT Cục thống kê tỉnh BR-VT CN. Nguyễn Ngọc Nhuận từ tháng 6/1997 đến tháng 8/1999
5 Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp phòng chống nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu nhi tỉnh BR-VT Đoàn thanh niên tỉnh BR-VT Nguyễn Hồng Lĩnh từ tháng 7/1997 đến tháng 12/1998
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Nghiên cứu cải tiến mẫu lươi kéo đôi tàu 90 cv trở lên của tỉnh BR-VT, đánh bắt hải sản xa bờ. Sở Thuỷ sản tỉnh BR-VT TS. Hoàng Hoa Hồng 24 tháng, từ tháng 4/1998 đến tháng 4/2000
2 Quy hoạch xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu giai đoạn 2001 - 2005, định hướng 2010 Viện kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường ThS. Trần Minh Chí 11 tháng, từ tháng 01/2000 đến 01/2001
3 Đề án "Ứng dụng Công nghệ tin học trong hệ thống thông tin tài nguyên" Công ty TNHH Ứng dụng tin học và CNC 1993
4 Đề tài "Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân nghiên cứu một số vấn đề về đánh giá tiềm năng và đề phòng ô nhiễm nước ngầm của tỉnh BRVT" Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân TP HCM PTS Lê Văn Khôi 1994
5 Đề án hỗ trợ phát triển hầm Biogas tại BRVT Trung tâm triển khai công nghệ KS Trương Thành Công 1994