Tổng số lượng truy cập
376560
Số người online
3
  • Đề tài - Dự án năm 2006
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS phục vụ quản lý đô thị tại TP Vũng Tàu. Công ty INOVA KS. Nguyễn Thị Hương Lan 18 tháng, từ tháng 9/2006 đến tháng 3/2008
2 Xây dựng mô hình hệ thống thông tin điện tử quản lý và quảng bá rau an toàn (áp dụng trên địa bàn xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT) Viện KH&CN Việt Nam TS. Ngô Kiều Oanh 12 tháng (9/2006 - 8/2007)
3 Nghiên cứu các vấn đề xỏi lỡ - xâm thực bờ biển khu vực Hồ Tràm - Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc), đề xuất giải pháp xử lý xói lở bờ biển góp phần phát triển bền vững địa phương Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển KHCN INOVA TS. Bùi Quốc Nghĩa 18 tháng (10/2006 - 4/2008)
4 Nhân rộng mô hình thông tin điện tử KH&CN phục vụ phát triển KT-XH tỉnh BR-VT Trung tâm TTTH&TTKHCN Nguyễn Kim Trường 15 tháng (12/2006 - 2/2008)
Khoa học Nông nghiệp
1 Tuyển chọn giống cây và xây dựng quy trình kỹ thuật cho cây mãng cầu ta tại tỉnh BR-VT TTNC Cây ăn quả MĐNB TS. Bùi Xuân Khôi 36 tháng (06/2006-06/2009)
2 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, thử nghiệm sinh sản nhân tạo, đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển nguồn lợi ốc Vú nàng và Trai Tai tượng tại Côn Đảo, tỉnh BR-VT Viện sinh học nhiệt đới TP. HCM PGS. TS. Bùi Văn Lai 34 tháng, từ tháng 10/2006 đến tháng 9/2009
Khoa học Xã hội
1 Tác động của quá trình công nghệp hóa và đô thị hóa trên lĩnh vực xã hội ở huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – Đề xuất giải pháp Viện KHXH Vùng Nam Bộ TS. Nguyễn Tuấn Triết 18 tháng (8/2006 - 02/2008)
2 Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch MICE tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trường Trung học nghiệp vụ du lịch Vũng Tàu TS. Phùng Đức Vinh 15 tháng (10/2006 - 12/2007)
3 Sưu tầm nghiên cứu nghệ thuật biểu diễn dân gian tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đề xuất giải pháp phục dựng Hội dân tộc học TS. Nguyễn Thành Đức 18 tháng (11/2006 - 8/2008)
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 DA.: Triển khai nhân rộng mô hình chống sét tại huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, tỉnh BR-VT Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN TS. Nguyễn Xuân Anh