Tổng số lượng truy cập
361629
Số người online
14
  • Đề tài - Dự án năm 2012
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Nhân rộng mô hình thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 3 Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN KS. Nguyễn Văn Quang Từ tháng 10/2012 đến tháng 03/2014
2 Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chất lượng nước Hồ Đá Đen và đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp. Đại học Thủ Dầu Một ThS. Lê Việt Thắng Từ tháng 12/2012 đến tháng 05/2014
3 Nhân rộng kết quả đề tài ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhân hộ khẩu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN CN. Đỗ Hữu Hiền; Thượng tá Nguyễn Đăng Thắng 18 tháng, từ tháng 9/2012 đến tháng 02/2014
Khoa học Nông nghiệp
1 Nghiên cứu nhân nhanh invitro gốc ghép để tạo cây giống tiêu ghép có khả năng chống chịu bệnh chết nhanh trên địa bàn tỉnh Bả Rịa - Vũng Tàu Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam bộ ThS. Nguyễn An Đệ 30 tháng (12/2012 - 06/2015)
2 Tuyến chọn giống và xây dựng qui trình kỹ thuật trồng lúa Nanh Chồn đặc sản của tỉnh BRVT Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam TS. Đào Minh Sô 24 tháng (10/2012 - 10/2014)
3 Nghiên cứu, ứng dụng quản trị chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp chế biến chế biến thủy sản tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ThS. Đỗ Thanh Phong 24 tháng (12/2012 - 12/2014)
4 Nghiên cứu một số bệnh thường gặp trên một số loài cá biển nuôi tại tỉnh BR – VT. Đề xuất giải pháp phòng trị Phân viện NC Hải sản phía Nam ThS. Bùi Quang Mạnh Từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2014
5 Nghiên cứu trồng rừng bảo tồn cây Găng néo tại Vườn quốc Gia Côn Đảo Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo KS. Phạm Thành Đúng 41 tháng, tháng 10/2012 đến 3/2016
Khoa học Xã hội
1 Những biến đổi văn hóa xã hội ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá Phân viện Văn hóa nghệ thuật Việt nam tại Tp. HCM TS. Đinh Văn Hạnh 18 tháng, từ 11/2012 đến 5/2014
2 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh BR-VT giai đoạn 2001-2015 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT CN.Phạm Ngọc Vũ 24 tháng, từ tháng 8/2012 đến tháng 7/2014