Tổng số lượng truy cập
378028
Số người online
3
  • Đề tài - Dự án năm 2004
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Xây dựng cổng thông tin về điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường tỉnh Bà Rịa – VT phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh BR-VT Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN TS. Bùi Quốc Nghĩa 18 tháng (6/2004 - 11/2005)
2 Xây dựng mô hình thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển KT-XH tại một số xã vùng xa tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu TT TT KHCN Quốc gia TS. Tạ Bá Hưng
3 XD hệ thống thông tin bản đồ nền tại tỉnh BR-VT ( Giai đoạn 2: huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và Côn Đảo ) tỷ lệ 1/10.000 trên PC và INTERNET Công ty TNHH công nghệ tin học Den phin I (Công ty Tin học Dolsoft) TS. Đinh Tiến Sơn 7 tháng (8/2004 - 2/2005)
Khoa học Nông nghiệp
1 Triển khai mô hình chăn nuôi Dê tại một số xã ở tỉnh BR-VT Phòng NN Châu Đức Thân Xuân Động
2 Điều tra hiện trạng và xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi Hàu tại khu vực Sông Chà Và, tỉnh BR-VT. Trung tâm Khuyến ngư tỉnh BR-VT TS. Ngô Anh Tuấn; KS. Nguyễn Đăng Nhân 30 tháng (12/2004 - 7/2007)
3 Xây dựng qui trình và mô hình nuôi tôm sú công nghiệp đạt hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm tại tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu TT Khuyến ngư ThS. Phạm Văn Tình
4 Khảo sát đánh giá hiện trạng trang bị cơ điện trong nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Định hướng phát trlển 2010 (có tính đến 2015) TT Cơ điện Nông nghiệp và ngành nghề Nông thôn TS. Phạm Văn Lang 23 tháng (1/2004 - 12/2005)
Khoa học Xã hội
1 Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2000 tại VP sở KH-ĐT tỉnh BR-VT Sở KHĐT Lê Kim Hương
2 Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2000 tại VP sở KH&CN tỉnh BR-VT Sở KHCN TS. Trương Thành Công
3 Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2000 tại VP sở công nghiệp tỉnh BR-VT Sở CN Đặng Hữu Khánh