Tổng số lượng truy cập
376557
Số người online
3
  • Đề tài - Dự án năm 2005
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Xây dựng cổng bảo mật cho các hệ thống thông tin trên mạng của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh BR-VT Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Tỉnh BR-VT TS. Nguyễn Xuân Dũng 18 tháng (7/2005 - 12/2006)
Khoa học Nông nghiệp
1 Nhân rộng mô hình nông nghiệp tổng hợp quy mô hộ trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Phòng Nông nghiệp huyện Đất Đỏ Tạ Văn Bửu 36 tháng (12/2005 - 12/2008)
2 Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát huy tiềm năng và nâng cao hiệu qủa sản xuất nông nghiệp vùng bán sơn địa xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT Nguyễn Thị Bạch Tuyết 36 tháng (9/2005 - 9/2008)
3 XD mô hình chăn nuôi dê sinh sản và dê thịt lai bách thảo tại xã xã Long Sơn -TP.Vũng Tàu Phòng Kinh tế TP.Vũng Tàu Nguyễn Văn Hùng
4 XD mô hình chăn nuôi dê sinh sản và dê thịt lai bách thảo tại xã Hòa Long -TX.Bà Rịa Phòng Kinh tế TX Bà Rịa Nguyễn Tuấn Anh
5 Xây dựng mô hình trình diễn nuôi dê bách thảo tại huyện Đất đỏ Phòng Kinh tế H.Đất Đỏ Nguyễn Tài Thắng
6 Xây dựng mô hình chăn nuôi dê sinh sản & dê thịt lai bách thảo tại huyện Long Điền Phòng Kinh tế H.Long Điền Nguyễn Xuân Trung
7 Xây dựng mô hình chăn nuôi dê sinh sản & dê thịt lai bách thảo tại huyện Côn Đảo Phòng Kinh tế H.Côn Đảo Trần Văn Triển
8 Phục hồi và phát triển giống lúa đặc sản Nanh Chồn tại tỉnh BR-VT Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam TS. Đỗ Khắc Thịnh 30 tháng, từ tháng 6/2005 đến 12/2007
9 Khảo sát và tuyển chọn giống nhãn xuồng trên địa bàn tỉnh BR-VT TT nghiên cứu Cây ăn quả Miền Đông Nam Bộ TS. Bùi Xuân Khôi 30 tháng (6/2005 - 12/2007)