Tổng số lượng truy cập
377806
Số người online
8
  • Đề tài - Dự án năm 2003
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Xây dựng hệ thống thông tin bản đồ nền tại tỉnh BR-VT ( TP Vũng Tàu, TX Bà Rịa, huyện Long Đất và Tân Thành) tỷ lệ 1/10.000 trên INTERNET Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Tin học Den phin I Đinh Tiến Sơn 8 tháng (10/2003 - 2/2004)
2 Điều tra đánh gía trữ lượng khoáng nóng bắc Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT nhằm phục vụ nhà điều dưỡng cán bộ Đoàn Địa chất thuỷ văn - Địa chất công trình 707 KS. Hoàng Vượng 8 tháng, từ tháng 10/2003 đến tháng 6/2004
Khoa học Nông nghiệp
1 Nghiên cứu hoàn thiện một số mô hình nông nghiệp tổng hợp phù hợp với xã Long Tân, Long Đất, tỉnh BR-VT Trường ĐH Nông Lâm TS. Bùi Xuân An
2 Nâng cao hiệu quả sản xuất cà phê (Coffee canephora) huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT Trung tâm Nghiên cứu CĂQ miền Đông Nam Bộ TS. Bùi Xuân Khôi 24 tháng, từ 8/2003 đến 8/2005
3 Nghiên cứu một số biện pháp để giải quyết nguồn thức ăn cho đàn bò ở tỉnh BR-VT TT Khuyến nông Nguyễn Tiến Bảy
4 Áp dụng hệ thống chuồng điều chỉnh nhiệt trong chăn nuôi gà tại Xí nghiệp chăn nuôi gà Phước Cơ, tỉnh BR-VT Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm tỉnh BR-VT KS. Trần Thị Ngọc Hà - KS. Bùi Đức Hiền từ tháng 12/2003 đến tháng 11/2005
Khoa học Xã hội
1 Nghiên cứu giải pháp đầu tư và khai thác tiềm năng văn hoá phục vụ du lịch tỉnh BR-VT Sở Văn Hoá Thông Tin tỉnh BR-VT Phạm Quang Khải 18 tháng (6/2003 - 11/2004)
2 Một số giải pháp xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm tỉnh BR-VT ĐH Thương mại HN Nguyễn Bách Khoa
3 Đánh gía hiệu qủa đầu tư, xây dựng bảng I-O và áp dụng TSA ngành du lịch tỉnh BR-VT Viện NC kinh tế phát triển Hồ Đức Hùng
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể giải quyết ô nhiễm môi trường khu vực kênh Bến Đình và phương 5,6 Vũng Tàu ( CN. TS Nguyễn Trung Việt ) ĐH Văn Lang Nguyễn Trung Việt